Certifiering av minireningsverk

EU ställer många krav på hur avloppsvatten skall renas. De har olika direktiv och certifieringar som visar vilken reningsgrad som minireningsverk lever upp till. Ett mindre reningsverk som endast är avsett för upp till 50 hushåll måste leva upp till kraven som ställs enligt certifiering EN 12566-3. Om ett reningsverk klarat detta prov så innebär det att det har klarat 38 veckors olika prover (efter att verket är uppstartat). Du kan läsa mer om den här certifieringen på sidan för jordbruks- och miljöteknik.


Baga Easy minireningsverk

För er som har valt Baga Easy som minireningsverk kan läsa mer om hur detta reningsverk fungera under denna länk. Företaget i sig har också mycket information om sitt minireningsverk på sin hemsida.

RSS 2.0