Att tänka på när du installerar ett minireningsverk

Det är många aspekter du måste beakta när du ska installera ett minireningsverk. Det är ett omfattande arbete som ligger framför dig. Du måste bestämma vilket slags reningsverk du vill ha, ev. anlita grävare och lära dig hur man servar verket och tar prover på utgående vatten. Det är viktigt att hitta det bästa och det mest prisvärda sättet att rena avloppsvattnet på.

Vissa minireningsverk kräver en slamavskiljare i anslutning till reningsverket. I andra är detta inbyggt. Ska minireningsverket placeras på eller under mark? Hur mycket mark krävs för installationen? Om det ska ställas ovan mark bör det stå i ett isolerat utrymme.

Man ska tömma slammet en till två gånger per år - antingen genom en slamentreprenör eller genom slamavvattning (beroende på typ av minireningsverk). Utöver detta bör man tillsätta kemikalier då och då samt titta till minireningsverket ibland. Det bästa är att förse sitt minireningsverk med en larmfunktion (vanligtvis en sk. sms-tjänst) som varnar vid driftsstopp.


Hur renas avloppsvatten?

I ett reningsverk renas avloppsvatten i olika steg och genom olika reningsprocesser.

Först genomgår vattnet en mekanisk rening - det filtreras genom ett galler och större partiklar tas bort. Sand och andra rester tas också bort i detta steg.

Nästa steg är biologisk rening - här renas vattnet av mikroorganismer.

Sedan går vattnet vidare till en kemisk rening - här tillsätts kemikalier för att ta bort fosfor.

Det sista steget är filtrering eller polering. Här tas ytterligere slampartiklar bort. Detta steg används inte alltid - endast vid reningsverk där kraven är extra höga.

Efter detta tas det åtskilliga prover på vattnet innan det släpps ut i naturen.

Minireningsverk med serviceavtal

När du köper ett minireningsverk är det av största vikt att du också tecknar ett serviceavtal med leverantören. På så sätt kan du vara lugn om något skulle behöva repararas. Men tänk på att sköta ditt minireningsverk enligt föreskrifterna eftersom service endast ges om du har skött det som du bör. Annars får man reservdelar, support och hjälp med energikontroll.

Att teckna ett serviceavtal är en billig garanti för säker drift och problemfri avloppsrening!

Vad är ett minireningsverk?

Hur fungerar ett minireningsverk? Är det samma princip som ett stort reningsverk? Det finns många frågor när man är i begrepp att köpa ett minireningsverk. Huvudprincipen är detsamma i ett litet reningsverk som i ett stort - att rena avloppsvatten.

Vattnet genomgår olika processer och renas genom bl a sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning i olika steg. När vattnet kommer ut är det renat enligt de bestämmelser och krav som råder. Det är helt enkelt så rent att man kan släppa ut det i naturen eller varför inte använda det till ex. bevattning m.m. För vår miljös skull är det mycket viktigt att vi inte släpper ut förorenat vatten i naturen. Bli miljövän du med och satsa på ett minireningsverk!

Välkommen till bloggen om minireningsverk

I den här bloggen kommer jag publicera information, tips och råd om olika minireningsverk och hur de fungerar. Följ bloggen om minireningsverk och få värdefulla tips och råd inom vattenrening.


RSS 2.0