title

Att tänka på när du installerar ett minireningsverk

Det är många aspekter du måste beakta när du ska installera ett minireningsverk. Det är ett omfattande arbete som ligger framför dig. Du måste bestämma vilket slags reningsverk du vill ha, ev. anlita grävare och lära dig hur man servar verket och tar prover på utgående vatten. Det är viktigt att hitta det bästa och det mest prisvärda sättet att rena avloppsvattnet på.

Vissa minireningsverk kräver en slamavskiljare i anslutning till reningsverket. I andra är detta inbyggt. Ska minireningsverket placeras på eller under mark? Hur mycket mark krävs för installationen? Om det ska ställas ovan mark bör det stå i ett isolerat utrymme.

Man ska tömma slammet en till två gånger per år - antingen genom en slamentreprenör eller genom slamavvattning (beroende på typ av minireningsverk). Utöver detta bör man tillsätta kemikalier då och då samt titta till minireningsverket ibland. Det bästa är att förse sitt minireningsverk med en larmfunktion (vanligtvis en sk. sms-tjänst) som varnar vid driftsstopp.

Trackback
RSS 2.0