title

Vad är ett minireningsverk?

Hur fungerar ett minireningsverk? Är det samma princip som ett stort reningsverk? Det finns många frågor när man är i begrepp att köpa ett minireningsverk. Huvudprincipen är detsamma i ett litet reningsverk som i ett stort - att rena avloppsvatten.

Vattnet genomgår olika processer och renas genom bl a sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning i olika steg. När vattnet kommer ut är det renat enligt de bestämmelser och krav som råder. Det är helt enkelt så rent att man kan släppa ut det i naturen eller varför inte använda det till ex. bevattning m.m. För vår miljös skull är det mycket viktigt att vi inte släpper ut förorenat vatten i naturen. Bli miljövän du med och satsa på ett minireningsverk!
Trackback
RSS 2.0