Pris på minireningsverk

Vad kostar ett minireningsverk?

När man letar efter ett minireningsverk ska man inte stirra sig blind på priset. Det viktigaste är att det passar för just dina behov. Läs Länsstyrelsens test av minireningsverk. Läs på om avloppsrening på www.avloppsguiden.se. När du kommit fram till dina behov är det dags att fråga ut tillverkarna.
Ställ samma frågor till de olika tillverkarna och skriv upp svaren. Jämför sedan alla uppgifter innan du bestämmer dig. Det billigaste kanske inte alltid är det bästa? Eller också så är det så.

Ordlista avlopp

Ibland kan det vara bra att få en samlad lista över olika begrepp och termer inom vattenrening. Här nedanför finner ni en liten ordlista:
 
 
BDT-avlopp: Bad, disk och tvätt-vatten.
Biobädd:
Biologisk rening: Rening av avloppsvattnet genom biologiska mikroorganismer.
Dagvatten: Regn- och smältvatten från t.ex. tak, vägar ocg parkeringsplatser.
Dräneringsvatten: Vatten som samlas upp under markytan och leds bort. Vanligtvis med sk. dräneringsrör.
Enskilt avlopp: Eget avlopp som inte kommunen sköter.
Flockningsmedel: Ett medel som drar åt sig föroreningar och bildar flockar. Det sjunker sedan ner i slamavskiljarens slammagasin.
Gråvatten: Också kallat BDT-vatten.
Infiltrationsbädd: Jordmassa som skapar infiltration på konstgjord väg genom att avloppsvattnet långsamt sipprar igenom flera lager av olika sediment för att sedan - renat - nå ner till grundvattnet.
Markbädd: Samma princip som infiltrationsbädd med den skillnaden att det renade vattnet samlas upp och leds bort i ett dike t.ex.
Reningsgrad= Naturvårdsverkets gradering av olika grader av rening.
Slamavskiljare: En behållare som samlar upp de fasta partiklar (slam) som har separerats från vattnet.
Sluten tank: En sluten tank som samlar upp avloppsvatten.
Trekammarbrunn: Det är en slamavskiljare där vattnet passerar genom tre olika kammare.
Vattentäkt: En sjö eller annat vattendrag varifrån drickvatten framställs.
BDT-avlopp: Bad, disk och tvätt-vatten.
 
Biobädd: Rening genom att vattnet sipprar genom en bädd av sten eller plastkroppar som i sin tur är täckta av en hinna av mikroorganismer.
 
Biologisk rening: Rening av avloppsvattnet genom biologiska mikroorganismer.
 
Dagvatten: Regn- och smältvatten från t.ex. tak, vägar ocg parkeringsplatser.
 
Dräneringsvatten: Vatten som samlas upp under markytan och leds bort. Vanligtvis med sk. dräneringsrör.
 
Enskilt avlopp: Eget avlopp som inte kommunen sköter.
 
Flockningsmedel: Ett medel som drar åt sig föroreningar och bildar flockar. Det sjunker sedan ner i slamavskiljarens slammagasin.
 
Gråvatten: Också kallat BDT-vatten.
 
Infiltrationsbädd: Jordmassa som skapar infiltration på konstgjord väg genom att avloppsvattnet långsamt sipprar igenom flera lager av olika sediment för att sedan - renat - nå ner till grundvattnet.
 
Markbädd: Samma princip som infiltrationsbädd med den skillnaden att det renade vattnet samlas upp och leds bort i ett dike t.ex.
 
Reningsgrad: Naturvårdsverkets gradering av olika nivåer av rening.
 
Slamavskiljare: En behållare som samlar upp de fasta partiklar (slam) som har separerats från vattnet.
 
Sluten tank: En sluten tank som samlar upp avloppsvatten.
 
Trekammarbrunn: Det är en slamavskiljare där vattnet passerar genom tre olika kammare.
 
Vattentäkt: En sjö eller annat vattendrag varifrån drickvatten framställs.

RSS 2.0