Sommarstuga med gammalt avlopp

April och maj brukar vara de månader på året då de allra flesta sommarstugor byter ägare. När man köper ett fritidshus kan det många gånder gå snabbt och man hinner inte riktigt fundera ut hur stor kostnad det bli att byta avlopp. Ibland bländas man av den fina grönskan och det härliga läget. Men många vill har vardagslyxen även i sommarstugan. Rinnande vatten kanske inte är så svårt att förstå att man vill ha. Detta går utmärkt att kombinera med t.ex. en sk. förbränningstoalett - en mulltoa som förbränner avfallet till en mindre mängd aska. Hygieniskt och prisvärt! Men många vill ha diskmaskin, tvättmaskin och varmvatten inne. Då krävs ett ordentligt avlopp. Innan ni letar fritidshus ta och skriv ner era önskemål och krav på standard.

Om det finns ett befintligt avlopp är det inte alls säkert att det är godkänt av kommunen. Kontrollera om ett minireningsverk eller en annan avloppsreningsmetod passar för de typer av hus ni letar efter och vilka krav som finns i den aktuella kommunen. Lycka till!

Enskilt avlopp - husägarens ansvar

Om man äger ett hus eller en fastighet som har enskilt avlopp har man en del ansvar. Du måste bland annat se till att avloppet lever upp till de lagliga krav som finns. Om du tänkt byta avlopp ansvarar du för att en anmälan görs eller ett tillstånd beviljas. Det är också upp till dig att anlita en sakkunnig som anlägger ditt avlopp. Personen ska helst vara auktoriserad att anlägga just ett minireningsverk ex. (om det är ett sådant avlopp du ska installera).

Ditt ansvar:

 • Kravet på avloppets reningsgrad uppfylls (anläggningen måste ha ett tillstånd från Miljönämnden i din kommun).
 • För vattentoalett krävs också ett tillstånd från Miljönämnden
 • Då du ej har vattentoalett men indraget vatten till kök och toalett måste din avloppsanläggning vara anmäld för dessa ändamål (även till Miljönämnden).
 • Ansvar för att avloppsanläggningen fungerar och att den drivs på rätt sätt (underhåll).

Vad kan man göra själv som sparar pengar?

 • Innan anläggning av avloppet kan du själv gräva en provgrop och ta jordprov för inlämning till siktanalys.
 • Köp in delarna till reningsverket själv (efter överenskommelse med entreprenören som ska installera).
 • Om du vill installera vissa delar själv tänk på att du inte har samma garantier då. Hör med installatören angående funktionsgarantin.

Vad får du inte göra själv?

 • Om du inte är sakkunnig får du inte anlägga markbädd och infiltration.
 • Om du har ett minireningsverk får du inte göra all service själv. En sakkunnig bör serva anläggningen 1-2 gånger per år.

 

Bloggparaden

Snart dags att installera nytt avlopp

Snart är våren här och då sätter högsäsongen igång för avloppsbranschen. Eftersom tjälen börjar gå ut marken blir det lättare för gräventreprenörerna att gräva ner ditt avlopp. Om du planerar att byta ditt avlopp i vår tänk på att vara ute i god tid. Grävarna i din närhet kanske snabbt blir uppbokade.
 
Har du inte bestämt vilket avlopp du ska välja ännu? Besök Hem och Villa-mässan i Malmö mellan den 1-4 mars. Där hittar du säkert olika företag som erbjuder minireningsverk och andra avlopp. På mässan kan du passa på att fråga företagen vilka gräventreprenörer de rekommenderar. De kan säkert ge dig kontaktuppgifter så du kan ringa och boka in en grävning så snabbt som möjligt.

Fördelar med ett minireningsverk?

Om du funderar på att installera ett minireningsverk och vill ha lite rekommendationer till varför du ska satsa på just ett minireningsverk för att rena ditt avloppsvatten? Läs här:

Ett minireningsverk:

-Sparar energi
-släpper ut mindre farliga partiklar i naturen
-Är ekonomiskt
-Är enkelt att administrera och sköta
-Tar liten plats på din tomt
-Håller länge
-Kan installeras på svåråtkomliga tomter

Utbildning för gräventreprenörer

Entreprenörer inom gräv behöver ibland ha en utbildning för att kunna gräva ner olika enskilda avlopp. Företag som säljer avloppsreningsverk anordnar ofta utbildningsträffar där man har möjlighet att ta del av bra information och få ett kursintyg. Här går man igenom hur ex. minireningsverk fungerar och hur de bör grävas ner. Utbildningarna anordnas i flera olika städer runt om i landet. Du som grävare kan lära dig mer om Baga Easy minireningsverk och biotankar genom att besöka ett seminarium på en ort nära dig.
Entreprenörer inom gräv behöver ibland ha en utbildning för att kunna gräva ner olika enskilda avlopp. Företag som säljer avloppsreningsverk anordnar ofta utbildningsträffar där man har möjlighet att ta del av bra information och få ett kursintyg. Här går man igenom hur ex. minireningsverk fungerar och hur de bör grävas ner. Utbildningarna anordnas i flera olika städer runt om i landet. Du som grävare kan lära dig mer om Baga Easy minireningsverk och biotankar genom att besöka ett seminarium på en ort nära dig.


1000länkar.com - gratis länkkatalog


Handbok för enskilda avlopp

Naturvårdsverket har gett ut en handbok för små avloppsanläggningar. Här i kan du läsa om alla de generella bestämmelser som gäller. Tänk dock på att din kommun kan ha mer specifika regler beroende av terrängsituationen i kommunen t.ex.

I dokumentet tar de upp olika riktlinjer vid valet av avloppsanläggning.

Den första är "Skyddsnivå". Det kan t.ex. gälla avståndet från sjöar och vattendrag och särskilda regler i vattenskyddsområden och vid anläggning av avlopp nära ett grundvattenmagasin.

Den andra är "Bebyggelse". Närheten till andra fastigheter avgör vilken tyg av anläggning du bör välja. Ju närmre du har till grannen - desto mer avancerad bör din avloppsanläggning vara. Detta för att inga farliga ämnen ska ta sig ut och in i grundvattnet eller andra brunnar i närheten.

Det tredje avsnittet tar upp "Typ av avlopp" - med eller utan WC. I många fritidshus väljer man bort vattentoalett och kan på så sätt ha en enklare och billigare avloppsanläggning.

Den femte riktlinjen handlar om avloppsmängden. Hur stor familj har du? Hur stor belasning på avloppsreningsanläggningen kommer du ha? Detta är viktigt att veta när du står i valet och kvalet mellan t.ex. ett minireningsverk eller en sluten tank (finns i olika dimensioner).

Den sjätte handlar om de "Geologiska förutsättningarna" runt din fastighet. Ligger huset på en höjd, i vilken terräng? Vilka jordarter finns det? Vilket skyddsavstånd till grundvattnet behövs? Här kan man gräva en provgrop för att kontrollera förutsättningarna. Hör med din kommun.

Slutligen görs en "Riskbedömning" och man väljer vilken teknik som är bäst just för din fastighet och din tomt.

Här kan man välja mellan exempelvis följande anläggningar:

 • Minireningsverk
 • Fosforfilter (Reaktiva filterbäddar)
 • Sluten tank
 • Torr avloppslösning
 • Infiltration/markbädd

Vilken avloppslösning som är bäst beror alltså på de ovanstående faktorerna och är i största grad avhängigt av dessa.


Köpa hus med befintligt gammalt avlopp

Du har hittat ditt drömhus. Allt stämmer utom en liten detalj... Huset har ett gammalt avlopp. Många ser förbi detta men det är viktigt att budgetera för en uppgradering av avloppet.
 
I många kommuner i Sverige görs avloppsinventeringar och det kan faktiskt hända att kommunen kräver att man ska ansluta sig till det kommunala systemet. Annars ges man en deadline då det gamla avloppet skall bytas ut.
 
Innan du köper huset är det av största vikt att du hör av dig till kommunen så de kan förklara hur planerna ser ut och vilka krav på reningsverk de har.
 
Har du funderat på ett minireningsverk? Läs vidare i bloggen. I menyn till höger ser du alla olika inlägg.

Enskilt avlopp i Norrköping

Varje kommun i Sverige har egna regler för enskilda avlopp. Om du planerar att anlägga ett enskilt avlopp bör du först ansöka om tillstånd hos kommunen. Du betalar en mindre avgift för anmälan och tillståndet - så tänk igenom noggrannt innan du anmäler.

Ofta anordnar kommunerna sk. avloppsmöten eller avloppskvällar där du kan få nyttig information och bra tips på vad du bör tänka på vid anläggande av ditt avlopp. Informationen är anpassad till just din kommun.

Norrköping är en kustnära kommun och i en sådan kommun kan det finnas speciella regler. Om man ska anlägga ett enskilt avlopp nära vatten är det extra viktigt att inga farliga ämnen tar sig ut i vattnet.

Aktuellt i Norrköping för avlopp:

Som i många andra kommuner så genomförs just nu en inventering på landsbygden i Norrköpings kommun. Har du ett gammalt avlopp så kan det hända att kommunen gör ett besök. Det är alltså dags att redan nu planera för ett nytt avlopp om du vet med dig att det befintliga inte håller måtten.

Tänk på att du kan ansöka om ROT-avdrag vid anläggande av avlopp. Ett minireningsverk är en ekonomisk och bra lösning i många fall.

Gå på mässa och få tips på avloppsrening

Varje år går Hem & Villa-mässan av stapeln i Stockholm, Göteborg och Malmö. Här ställer flera aktörer ut och du kan passa på att samla information, ställa frågor och få nya idéer. Leta upp de företag som säljer avloppslösningar och förbered frågor och ta gärna med en detaljplan över platsen för det tänkta reningsverket. Hör också med din kommun innan vilka alternativ som är tillåtna i ditt område.
Stockholm: mellan 13-16 okt
Göteborg: mellan 27-30 okt
Malmö: 1-4 mar 2012
Här kan du se vilka företag som ska ställa ut på mässan. Hem & Villa-mässan Stockholm.

Att välja minireningsverk

Det kan ibland kännas svårt att jämföra olika minireningsverk och avloppsanläggningar. Man vill helst ha en sammanställning som jämför samma saker hos olika tillverkare.

Avloppsguiden har sammanställt ett riktigt bra dokument över de större tillverkarna och produkterna som finns tillgänliga i Sverige. Allt för att du ska kunna jämföra och hitta det som passar dig bäst. Du kan ladda ner dokumentet här.

Efter genomläsning kan du lättare bilda dig en uppfattning om vilka frågor som är viktiga. Välj ut ett par leverantörer och kontakta dem. Ställ samma frågor och se vilket företag som verkar bäst. Priset är förstås också en viktig faktor (finns inte med i dokumentet) men det viktigaste är egentligen avloppsanläggningens driftskostnad.


Testa ditt avlopp

Om du har ett äldre enskilt avlopp och vill veta om det fortfarande hållet måttet finns nu en bra tjänst på Avloppsguiden. Här kan du nu avgöra om ditt befintliga avlopp får grönt, gult eller rött ljus. Vad innebär då de olika färgerna?
Grönt ljus innebär: OK (inga åtgärder behövs)
Gult ljus innebär: förbättra (komplemmentera och se över)
Rött ljus innebär: Åtgärda. Byt och uppgradera till ett nytt avlopp.
 

 

Om du behöver uppgradera till ett nytt avlopp, överväg ett minireningsverk. Det är enkelt att sköta, billigt i drift och förhållandevis lätt att installera.


Pris på minireningsverk

Vad kostar ett minireningsverk?

När man letar efter ett minireningsverk ska man inte stirra sig blind på priset. Det viktigaste är att det passar för just dina behov. Läs Länsstyrelsens test av minireningsverk. Läs på om avloppsrening på www.avloppsguiden.se. När du kommit fram till dina behov är det dags att fråga ut tillverkarna.
Ställ samma frågor till de olika tillverkarna och skriv upp svaren. Jämför sedan alla uppgifter innan du bestämmer dig. Det billigaste kanske inte alltid är det bästa? Eller också så är det så.

Värna om miljön - byt till nytt avlopp

Gamla avlopp såsom stenkistor och trasiga avloppstankar släpper ut mycket föroreningar i vår natur. Man kanske inte tänker på att dessa föroreningar kan påverka dagvattnet och på lång sikt driksvattnet. Finns den gamla avloppsanläggningen också nära ditt hus och du äter egen odlad potatis eller grönsaker så kan bakterier spridas till dessa. Det är lika bra att börja planera för ett byte av ditt avlopp innan kommunen börjar med sina inspektioner. Spara pengar, samtidigt som du samlar information om olika avloppslösningar.

 
Vilket avlopp passar ditt hus bäst?
Vilken budget har du?
 
 
Mer tips om vad du bör tänka på när du väljer avlopp kan du hitta här.

Avlopp till mindre hus

När man ska välja avlopp till ett mindre hus så vill man inte lägga ut för mycket pengar samtidigt som man vill ha ett tillförlitligt och effektivt avloppssystem.
Vad man ska välja beror förstås mycket på hur situationen ser ut.
 
 • Hur stort är huset?
 • Hur är huset placerat?
 • Hur många personer bor i huset?
 • Hur gamla är rören och ledningarna?
 
Det finns många frågor man bör ställa sig. Avloppsguiden är en perfekt sida för dig som vill läsa på mer om avlopp innan du bestämmer dig. Avloppsguiden har även en annan sida som heter http://kunskapscentrum.avloppsguiden.se/där du hittar bra information anpassad för dig med ett litet mindre hus.

Vad betyder ett godkänt avlopp?

Många kommuner genomför kontroller av gamla avloppsanläggningar. Många, nästan de flesta, fritidshus har gamla avlopp som inte är godkända enligt dagens regelverk. Men hur ska man veta om avloppet i sommarstugan t.ex. är godkänt eller inte? Här kommer några hållpunkter:
 • Är ditt avlopp installerat tidigare än 1987?
 • Saknar ditt avlopp giltigt tillstånd.
 • Endast slamavskiljare finns och efterrening saknas.
 • Om avloppsvattnet leds till stenkista eller grusfilter.
 • Om avloppet är feldimensionerat. Har man t.ex. byggt till huset och inte ändrat avloppets kapacitet.
 • Vatten finns indraget i huset men rening saknas.
Svarar du ja på någon av dessa frågor så bör du byta ditt avlopp. På din kommuns hemsida kan du vanligtvis hitta just de regler som gäller för din kommun.

Att tänka på när du ska köpa fritidshus!

Just nu är det många som är sugna på att köpa sommarstuga. Kanske har du hittat det alldeles perfekta torpet eller stugan - din idyll. Priset är lågt och det är rätt bra standard. Du har väl inte glömt att kolla hur gammalt avloppet är?
Är det ett enkelt avlopp eller saknas det helt? I många kommuner görs det för närvarande inspektioner gällande gamla avlopp. Många fritidshus använder sina gamla avlopp flitigt, vilket resulterar i att många farliga och skadliga ämnen slipper ut i naturen. Kommunen kan kräva att du uppgraderar ditt avlopp och det kan bli mycket kostsamt för dig som precis köpt ett billigt fritidshus och inte räknar med denna extra kostnad. Om man dock planerar in ett byte av avloppssystem i sin budget behöver det inte vara så dyrt, det är ju också en bra investering inför framtiden. Med ett minireningsverk kan du enkelt och prisvärt rena avloppsvattnet från ett fritidshus.

Hur hittar man en bra gräventreprenör?

När man ska installera ett nytt avlopp behöver man hitta en bra och pålitlig grävare. Det enklaste är att anlita någon i ditt eget område. Det finnes en del tips och råd på saker man bör tänka på när man anlitar en entreprenör. Dessa hittar du här.
 
För att hitta en markentreprenör kan du använda denna karta över entreprenörer inom avloppsbranschen. När du hittat din entreprenör och känner dig trygg och säker i ditt val är det bara att installera ditt nya enskilda avlopp.

Avloppslördag - det låter väl lockande?

Skämt åsido, ska du uppdatera ditt gamla avlopp och behöver guidning och information till den lösning som fungerar bäst för dig. Besök en lokal avloppsdag! Uppsala kommun anordnar t.ex. en sk. avloppslördag dit husägare med enskilt avlopp kan komma och få tips och råd om avlopp.
Denna tjänst bjuder kommunen på eftersom man nu på många ställen börjar ställa krav på husägarna om att förnya sina gamla avlopp. Eftersom det innebär en stor kostnad är det viktigt att vara påläst och veta vilka regler som gäller i just din kommun. Pessa mässor kan du träffa kommunens representanter, entreprenörer och företag i avloppsbranschen. Har du ett fritidshus som behöver ett nytt avlopp? Ja då kanske ett minireningsverk skulle vara rätt för just dig.

Diskutera minireningsverk

Som med allt annat man vill köpa behöver man rådfråga andra och läsa om andras upplevelser innan man köper en produkt. Samma sak gäller för minireningsverk. Här kommer litet tips på hemsidor och forum där du kan få information samt utbyta tankar med andra.

Forum:

Byggahus.se

vvs-forum.se

Informativa hemsidor:

Avloppsguiden.se

Viivilla.se

Det är viktigt att utbilda sig själv om vattenrening samtidigt som man inte får lita alltför blint på vad en person hävdar på t.ex. ett forum. Läs på och bilda dig en egen uppfattning.

Minireningsverk på vintern

Hur ska man sköta sitt minireningsverk under vintern då det är snö och frysgrader?

Om man bevattnar sitt reningsverk under sommaren bör man inte göra detta under vintern. Se till att tryckledningar och droppslangar är tömda för att undvika sönderfrysning. Se till att skotta bort snö så du kommer åt att göra dina vanliga kontroller och skötsel.


Går man i tankarna om att skaffa ett minireningsverk. Ja då kan man använda vinterhalvåret till att fundera och planera vårens arbete. På vintern passar det ju inte att anlägga ett minireningsverk p.g.a. ev. tjäle eller snö/is. Använd denna tid till att införskaffa kunskap och jämföra olika reningsverk. Tag dock kontakt med en grävare i god tid inför våren - det är många som står på tur!

Tidigare inlägg
RSS 2.0