Sommarstuga med gammalt avlopp

April och maj brukar vara de månader på året då de allra flesta sommarstugor byter ägare. När man köper ett fritidshus kan det många gånder gå snabbt och man hinner inte riktigt fundera ut hur stor kostnad det bli att byta avlopp. Ibland bländas man av den fina grönskan och det härliga läget. Men många vill har vardagslyxen även i sommarstugan. Rinnande vatten kanske inte är så svårt att förstå att man vill ha. Detta går utmärkt att kombinera med t.ex. en sk. förbränningstoalett - en mulltoa som förbränner avfallet till en mindre mängd aska. Hygieniskt och prisvärt! Men många vill ha diskmaskin, tvättmaskin och varmvatten inne. Då krävs ett ordentligt avlopp. Innan ni letar fritidshus ta och skriv ner era önskemål och krav på standard.

Om det finns ett befintligt avlopp är det inte alls säkert att det är godkänt av kommunen. Kontrollera om ett minireningsverk eller en annan avloppsreningsmetod passar för de typer av hus ni letar efter och vilka krav som finns i den aktuella kommunen. Lycka till!

Enskilt avlopp - husägarens ansvar

Om man äger ett hus eller en fastighet som har enskilt avlopp har man en del ansvar. Du måste bland annat se till att avloppet lever upp till de lagliga krav som finns. Om du tänkt byta avlopp ansvarar du för att en anmälan görs eller ett tillstånd beviljas. Det är också upp till dig att anlita en sakkunnig som anlägger ditt avlopp. Personen ska helst vara auktoriserad att anlägga just ett minireningsverk ex. (om det är ett sådant avlopp du ska installera).

Ditt ansvar:

 • Kravet på avloppets reningsgrad uppfylls (anläggningen måste ha ett tillstånd från Miljönämnden i din kommun).
 • För vattentoalett krävs också ett tillstånd från Miljönämnden
 • Då du ej har vattentoalett men indraget vatten till kök och toalett måste din avloppsanläggning vara anmäld för dessa ändamål (även till Miljönämnden).
 • Ansvar för att avloppsanläggningen fungerar och att den drivs på rätt sätt (underhåll).

Vad kan man göra själv som sparar pengar?

 • Innan anläggning av avloppet kan du själv gräva en provgrop och ta jordprov för inlämning till siktanalys.
 • Köp in delarna till reningsverket själv (efter överenskommelse med entreprenören som ska installera).
 • Om du vill installera vissa delar själv tänk på att du inte har samma garantier då. Hör med installatören angående funktionsgarantin.

Vad får du inte göra själv?

 • Om du inte är sakkunnig får du inte anlägga markbädd och infiltration.
 • Om du har ett minireningsverk får du inte göra all service själv. En sakkunnig bör serva anläggningen 1-2 gånger per år.

 

Bloggparaden

Snart dags att installera nytt avlopp

Snart är våren här och då sätter högsäsongen igång för avloppsbranschen. Eftersom tjälen börjar gå ut marken blir det lättare för gräventreprenörerna att gräva ner ditt avlopp. Om du planerar att byta ditt avlopp i vår tänk på att vara ute i god tid. Grävarna i din närhet kanske snabbt blir uppbokade.
 
Har du inte bestämt vilket avlopp du ska välja ännu? Besök Hem och Villa-mässan i Malmö mellan den 1-4 mars. Där hittar du säkert olika företag som erbjuder minireningsverk och andra avlopp. På mässan kan du passa på att fråga företagen vilka gräventreprenörer de rekommenderar. De kan säkert ge dig kontaktuppgifter så du kan ringa och boka in en grävning så snabbt som möjligt.

Fördelar med ett minireningsverk?

Om du funderar på att installera ett minireningsverk och vill ha lite rekommendationer till varför du ska satsa på just ett minireningsverk för att rena ditt avloppsvatten? Läs här:

Ett minireningsverk:

-Sparar energi
-släpper ut mindre farliga partiklar i naturen
-Är ekonomiskt
-Är enkelt att administrera och sköta
-Tar liten plats på din tomt
-Håller länge
-Kan installeras på svåråtkomliga tomter

Utbildning för gräventreprenörer

Entreprenörer inom gräv behöver ibland ha en utbildning för att kunna gräva ner olika enskilda avlopp. Företag som säljer avloppsreningsverk anordnar ofta utbildningsträffar där man har möjlighet att ta del av bra information och få ett kursintyg. Här går man igenom hur ex. minireningsverk fungerar och hur de bör grävas ner. Utbildningarna anordnas i flera olika städer runt om i landet. Du som grävare kan lära dig mer om Baga Easy minireningsverk och biotankar genom att besöka ett seminarium på en ort nära dig.
Entreprenörer inom gräv behöver ibland ha en utbildning för att kunna gräva ner olika enskilda avlopp. Företag som säljer avloppsreningsverk anordnar ofta utbildningsträffar där man har möjlighet att ta del av bra information och få ett kursintyg. Här går man igenom hur ex. minireningsverk fungerar och hur de bör grävas ner. Utbildningarna anordnas i flera olika städer runt om i landet. Du som grävare kan lära dig mer om Baga Easy minireningsverk och biotankar genom att besöka ett seminarium på en ort nära dig.


1000länkar.com - gratis länkkatalog


Handbok för enskilda avlopp

Naturvårdsverket har gett ut en handbok för små avloppsanläggningar. Här i kan du läsa om alla de generella bestämmelser som gäller. Tänk dock på att din kommun kan ha mer specifika regler beroende av terrängsituationen i kommunen t.ex.

I dokumentet tar de upp olika riktlinjer vid valet av avloppsanläggning.

Den första är "Skyddsnivå". Det kan t.ex. gälla avståndet från sjöar och vattendrag och särskilda regler i vattenskyddsområden och vid anläggning av avlopp nära ett grundvattenmagasin.

Den andra är "Bebyggelse". Närheten till andra fastigheter avgör vilken tyg av anläggning du bör välja. Ju närmre du har till grannen - desto mer avancerad bör din avloppsanläggning vara. Detta för att inga farliga ämnen ska ta sig ut och in i grundvattnet eller andra brunnar i närheten.

Det tredje avsnittet tar upp "Typ av avlopp" - med eller utan WC. I många fritidshus väljer man bort vattentoalett och kan på så sätt ha en enklare och billigare avloppsanläggning.

Den femte riktlinjen handlar om avloppsmängden. Hur stor familj har du? Hur stor belasning på avloppsreningsanläggningen kommer du ha? Detta är viktigt att veta när du står i valet och kvalet mellan t.ex. ett minireningsverk eller en sluten tank (finns i olika dimensioner).

Den sjätte handlar om de "Geologiska förutsättningarna" runt din fastighet. Ligger huset på en höjd, i vilken terräng? Vilka jordarter finns det? Vilket skyddsavstånd till grundvattnet behövs? Här kan man gräva en provgrop för att kontrollera förutsättningarna. Hör med din kommun.

Slutligen görs en "Riskbedömning" och man väljer vilken teknik som är bäst just för din fastighet och din tomt.

Här kan man välja mellan exempelvis följande anläggningar:

 • Minireningsverk
 • Fosforfilter (Reaktiva filterbäddar)
 • Sluten tank
 • Torr avloppslösning
 • Infiltration/markbädd

Vilken avloppslösning som är bäst beror alltså på de ovanstående faktorerna och är i största grad avhängigt av dessa.


Köpa hus med befintligt gammalt avlopp

Du har hittat ditt drömhus. Allt stämmer utom en liten detalj... Huset har ett gammalt avlopp. Många ser förbi detta men det är viktigt att budgetera för en uppgradering av avloppet.
 
I många kommuner i Sverige görs avloppsinventeringar och det kan faktiskt hända att kommunen kräver att man ska ansluta sig till det kommunala systemet. Annars ges man en deadline då det gamla avloppet skall bytas ut.
 
Innan du köper huset är det av största vikt att du hör av dig till kommunen så de kan förklara hur planerna ser ut och vilka krav på reningsverk de har.
 
Har du funderat på ett minireningsverk? Läs vidare i bloggen. I menyn till höger ser du alla olika inlägg.

Enskilt avlopp i Norrköping

Varje kommun i Sverige har egna regler för enskilda avlopp. Om du planerar att anlägga ett enskilt avlopp bör du först ansöka om tillstånd hos kommunen. Du betalar en mindre avgift för anmälan och tillståndet - så tänk igenom noggrannt innan du anmäler.

Ofta anordnar kommunerna sk. avloppsmöten eller avloppskvällar där du kan få nyttig information och bra tips på vad du bör tänka på vid anläggande av ditt avlopp. Informationen är anpassad till just din kommun.

Norrköping är en kustnära kommun och i en sådan kommun kan det finnas speciella regler. Om man ska anlägga ett enskilt avlopp nära vatten är det extra viktigt att inga farliga ämnen tar sig ut i vattnet.

Aktuellt i Norrköping för avlopp:

Som i många andra kommuner så genomförs just nu en inventering på landsbygden i Norrköpings kommun. Har du ett gammalt avlopp så kan det hända att kommunen gör ett besök. Det är alltså dags att redan nu planera för ett nytt avlopp om du vet med dig att det befintliga inte håller måtten.

Tänk på att du kan ansöka om ROT-avdrag vid anläggande av avlopp. Ett minireningsverk är en ekonomisk och bra lösning i många fall.

Gå på mässa och få tips på avloppsrening

Varje år går Hem & Villa-mässan av stapeln i Stockholm, Göteborg och Malmö. Här ställer flera aktörer ut och du kan passa på att samla information, ställa frågor och få nya idéer. Leta upp de företag som säljer avloppslösningar och förbered frågor och ta gärna med en detaljplan över platsen för det tänkta reningsverket. Hör också med din kommun innan vilka alternativ som är tillåtna i ditt område.
Stockholm: mellan 13-16 okt
Göteborg: mellan 27-30 okt
Malmö: 1-4 mar 2012
Här kan du se vilka företag som ska ställa ut på mässan. Hem & Villa-mässan Stockholm.

Att välja minireningsverk

Det kan ibland kännas svårt att jämföra olika minireningsverk och avloppsanläggningar. Man vill helst ha en sammanställning som jämför samma saker hos olika tillverkare.

Avloppsguiden har sammanställt ett riktigt bra dokument över de större tillverkarna och produkterna som finns tillgänliga i Sverige. Allt för att du ska kunna jämföra och hitta det som passar dig bäst. Du kan ladda ner dokumentet här.

Efter genomläsning kan du lättare bilda dig en uppfattning om vilka frågor som är viktiga. Välj ut ett par leverantörer och kontakta dem. Ställ samma frågor och se vilket företag som verkar bäst. Priset är förstås också en viktig faktor (finns inte med i dokumentet) men det viktigaste är egentligen avloppsanläggningens driftskostnad.


Testa ditt avlopp

Om du har ett äldre enskilt avlopp och vill veta om det fortfarande hållet måttet finns nu en bra tjänst på Avloppsguiden. Här kan du nu avgöra om ditt befintliga avlopp får grönt, gult eller rött ljus. Vad innebär då de olika färgerna?
Grönt ljus innebär: OK (inga åtgärder behövs)
Gult ljus innebär: förbättra (komplemmentera och se över)
Rött ljus innebär: Åtgärda. Byt och uppgradera till ett nytt avlopp.
 

 

Om du behöver uppgradera till ett nytt avlopp, överväg ett minireningsverk. Det är enkelt att sköta, billigt i drift och förhållandevis lätt att installera.


Pris på minireningsverk

Vad kostar ett minireningsverk?

När man letar efter ett minireningsverk ska man inte stirra sig blind på priset. Det viktigaste är att det passar för just dina behov. Läs Länsstyrelsens test av minireningsverk. Läs på om avloppsrening på www.avloppsguiden.se. När du kommit fram till dina behov är det dags att fråga ut tillverkarna.
Ställ samma frågor till de olika tillverkarna och skriv upp svaren. Jämför sedan alla uppgifter innan du bestämmer dig. Det billigaste kanske inte alltid är det bästa? Eller också så är det så.

Ordlista avlopp

Ibland kan det vara bra att få en samlad lista över olika begrepp och termer inom vattenrening. Här nedanför finner ni en liten ordlista:
 
 
BDT-avlopp: Bad, disk och tvätt-vatten.
Biobädd:
Biologisk rening: Rening av avloppsvattnet genom biologiska mikroorganismer.
Dagvatten: Regn- och smältvatten från t.ex. tak, vägar ocg parkeringsplatser.
Dräneringsvatten: Vatten som samlas upp under markytan och leds bort. Vanligtvis med sk. dräneringsrör.
Enskilt avlopp: Eget avlopp som inte kommunen sköter.
Flockningsmedel: Ett medel som drar åt sig föroreningar och bildar flockar. Det sjunker sedan ner i slamavskiljarens slammagasin.
Gråvatten: Också kallat BDT-vatten.
Infiltrationsbädd: Jordmassa som skapar infiltration på konstgjord väg genom att avloppsvattnet långsamt sipprar igenom flera lager av olika sediment för att sedan - renat - nå ner till grundvattnet.
Markbädd: Samma princip som infiltrationsbädd med den skillnaden att det renade vattnet samlas upp och leds bort i ett dike t.ex.
Reningsgrad= Naturvårdsverkets gradering av olika grader av rening.
Slamavskiljare: En behållare som samlar upp de fasta partiklar (slam) som har separerats från vattnet.
Sluten tank: En sluten tank som samlar upp avloppsvatten.
Trekammarbrunn: Det är en slamavskiljare där vattnet passerar genom tre olika kammare.
Vattentäkt: En sjö eller annat vattendrag varifrån drickvatten framställs.
BDT-avlopp: Bad, disk och tvätt-vatten.
 
Biobädd: Rening genom att vattnet sipprar genom en bädd av sten eller plastkroppar som i sin tur är täckta av en hinna av mikroorganismer.
 
Biologisk rening: Rening av avloppsvattnet genom biologiska mikroorganismer.
 
Dagvatten: Regn- och smältvatten från t.ex. tak, vägar ocg parkeringsplatser.
 
Dräneringsvatten: Vatten som samlas upp under markytan och leds bort. Vanligtvis med sk. dräneringsrör.
 
Enskilt avlopp: Eget avlopp som inte kommunen sköter.
 
Flockningsmedel: Ett medel som drar åt sig föroreningar och bildar flockar. Det sjunker sedan ner i slamavskiljarens slammagasin.
 
Gråvatten: Också kallat BDT-vatten.
 
Infiltrationsbädd: Jordmassa som skapar infiltration på konstgjord väg genom att avloppsvattnet långsamt sipprar igenom flera lager av olika sediment för att sedan - renat - nå ner till grundvattnet.
 
Markbädd: Samma princip som infiltrationsbädd med den skillnaden att det renade vattnet samlas upp och leds bort i ett dike t.ex.
 
Reningsgrad: Naturvårdsverkets gradering av olika nivåer av rening.
 
Slamavskiljare: En behållare som samlar upp de fasta partiklar (slam) som har separerats från vattnet.
 
Sluten tank: En sluten tank som samlar upp avloppsvatten.
 
Trekammarbrunn: Det är en slamavskiljare där vattnet passerar genom tre olika kammare.
 
Vattentäkt: En sjö eller annat vattendrag varifrån drickvatten framställs.

Värna om miljön - byt till nytt avlopp

Gamla avlopp såsom stenkistor och trasiga avloppstankar släpper ut mycket föroreningar i vår natur. Man kanske inte tänker på att dessa föroreningar kan påverka dagvattnet och på lång sikt driksvattnet. Finns den gamla avloppsanläggningen också nära ditt hus och du äter egen odlad potatis eller grönsaker så kan bakterier spridas till dessa. Det är lika bra att börja planera för ett byte av ditt avlopp innan kommunen börjar med sina inspektioner. Spara pengar, samtidigt som du samlar information om olika avloppslösningar.

 
Vilket avlopp passar ditt hus bäst?
Vilken budget har du?
 
 
Mer tips om vad du bör tänka på när du väljer avlopp kan du hitta här.

Avlopp till mindre hus

När man ska välja avlopp till ett mindre hus så vill man inte lägga ut för mycket pengar samtidigt som man vill ha ett tillförlitligt och effektivt avloppssystem.
Vad man ska välja beror förstås mycket på hur situationen ser ut.
 
 • Hur stort är huset?
 • Hur är huset placerat?
 • Hur många personer bor i huset?
 • Hur gamla är rören och ledningarna?
 
Det finns många frågor man bör ställa sig. Avloppsguiden är en perfekt sida för dig som vill läsa på mer om avlopp innan du bestämmer dig. Avloppsguiden har även en annan sida som heter http://kunskapscentrum.avloppsguiden.se/där du hittar bra information anpassad för dig med ett litet mindre hus.

RSS 2.0