Ordlista avlopp

Ibland kan det vara bra att få en samlad lista över olika begrepp och termer inom vattenrening. Här nedanför finner ni en liten ordlista:
 
 
BDT-avlopp: Bad, disk och tvätt-vatten.
Biobädd:
Biologisk rening: Rening av avloppsvattnet genom biologiska mikroorganismer.
Dagvatten: Regn- och smältvatten från t.ex. tak, vägar ocg parkeringsplatser.
Dräneringsvatten: Vatten som samlas upp under markytan och leds bort. Vanligtvis med sk. dräneringsrör.
Enskilt avlopp: Eget avlopp som inte kommunen sköter.
Flockningsmedel: Ett medel som drar åt sig föroreningar och bildar flockar. Det sjunker sedan ner i slamavskiljarens slammagasin.
Gråvatten: Också kallat BDT-vatten.
Infiltrationsbädd: Jordmassa som skapar infiltration på konstgjord väg genom att avloppsvattnet långsamt sipprar igenom flera lager av olika sediment för att sedan - renat - nå ner till grundvattnet.
Markbädd: Samma princip som infiltrationsbädd med den skillnaden att det renade vattnet samlas upp och leds bort i ett dike t.ex.
Reningsgrad= Naturvårdsverkets gradering av olika grader av rening.
Slamavskiljare: En behållare som samlar upp de fasta partiklar (slam) som har separerats från vattnet.
Sluten tank: En sluten tank som samlar upp avloppsvatten.
Trekammarbrunn: Det är en slamavskiljare där vattnet passerar genom tre olika kammare.
Vattentäkt: En sjö eller annat vattendrag varifrån drickvatten framställs.
BDT-avlopp: Bad, disk och tvätt-vatten.
 
Biobädd: Rening genom att vattnet sipprar genom en bädd av sten eller plastkroppar som i sin tur är täckta av en hinna av mikroorganismer.
 
Biologisk rening: Rening av avloppsvattnet genom biologiska mikroorganismer.
 
Dagvatten: Regn- och smältvatten från t.ex. tak, vägar ocg parkeringsplatser.
 
Dräneringsvatten: Vatten som samlas upp under markytan och leds bort. Vanligtvis med sk. dräneringsrör.
 
Enskilt avlopp: Eget avlopp som inte kommunen sköter.
 
Flockningsmedel: Ett medel som drar åt sig föroreningar och bildar flockar. Det sjunker sedan ner i slamavskiljarens slammagasin.
 
Gråvatten: Också kallat BDT-vatten.
 
Infiltrationsbädd: Jordmassa som skapar infiltration på konstgjord väg genom att avloppsvattnet långsamt sipprar igenom flera lager av olika sediment för att sedan - renat - nå ner till grundvattnet.
 
Markbädd: Samma princip som infiltrationsbädd med den skillnaden att det renade vattnet samlas upp och leds bort i ett dike t.ex.
 
Reningsgrad: Naturvårdsverkets gradering av olika nivåer av rening.
 
Slamavskiljare: En behållare som samlar upp de fasta partiklar (slam) som har separerats från vattnet.
 
Sluten tank: En sluten tank som samlar upp avloppsvatten.
 
Trekammarbrunn: Det är en slamavskiljare där vattnet passerar genom tre olika kammare.
 
Vattentäkt: En sjö eller annat vattendrag varifrån drickvatten framställs.

Entreprenörer inom vattenrening se hit!

Entreprenörer inom vattenrening och grävtjänst välkomnas nu på ett seminarium som äger rum mellan den 26 jan och 24 mars i olika delar av landet. För att hitta din närmaste stad och datum för seminariet klicka här.
Utbildningen hålls under en heldag av företaget Baga Water Technology och ger kursintyg. Här kommer man bland annat att beröra följande områden:
  • Baga Easy Minireningsverk
  • Enskilt avlopp
  • Slamavskiljare och pumppaket
  • Biomoduler
  • Nedgrävning av tankar

Välkommen till bloggen om minireningsverk

I den här bloggen kommer jag publicera information, tips och råd om olika minireningsverk och hur de fungerar. Följ bloggen om minireningsverk och få värdefulla tips och råd inom vattenrening.


RSS 2.0