Att tänka på när du ska köpa fritidshus!

Just nu är det många som är sugna på att köpa sommarstuga. Kanske har du hittat det alldeles perfekta torpet eller stugan - din idyll. Priset är lågt och det är rätt bra standard. Du har väl inte glömt att kolla hur gammalt avloppet är?
Är det ett enkelt avlopp eller saknas det helt? I många kommuner görs det för närvarande inspektioner gällande gamla avlopp. Många fritidshus använder sina gamla avlopp flitigt, vilket resulterar i att många farliga och skadliga ämnen slipper ut i naturen. Kommunen kan kräva att du uppgraderar ditt avlopp och det kan bli mycket kostsamt för dig som precis köpt ett billigt fritidshus och inte räknar med denna extra kostnad. Om man dock planerar in ett byte av avloppssystem i sin budget behöver det inte vara så dyrt, det är ju också en bra investering inför framtiden. Med ett minireningsverk kan du enkelt och prisvärt rena avloppsvattnet från ett fritidshus.

RSS 2.0