Avlopp till mindre hus

När man ska välja avlopp till ett mindre hus så vill man inte lägga ut för mycket pengar samtidigt som man vill ha ett tillförlitligt och effektivt avloppssystem.
Vad man ska välja beror förstås mycket på hur situationen ser ut.
 
  • Hur stort är huset?
  • Hur är huset placerat?
  • Hur många personer bor i huset?
  • Hur gamla är rören och ledningarna?
 
Det finns många frågor man bör ställa sig. Avloppsguiden är en perfekt sida för dig som vill läsa på mer om avlopp innan du bestämmer dig. Avloppsguiden har även en annan sida som heter http://kunskapscentrum.avloppsguiden.se/där du hittar bra information anpassad för dig med ett litet mindre hus.

Vad betyder ett godkänt avlopp?

Många kommuner genomför kontroller av gamla avloppsanläggningar. Många, nästan de flesta, fritidshus har gamla avlopp som inte är godkända enligt dagens regelverk. Men hur ska man veta om avloppet i sommarstugan t.ex. är godkänt eller inte? Här kommer några hållpunkter:
  • Är ditt avlopp installerat tidigare än 1987?
  • Saknar ditt avlopp giltigt tillstånd.
  • Endast slamavskiljare finns och efterrening saknas.
  • Om avloppsvattnet leds till stenkista eller grusfilter.
  • Om avloppet är feldimensionerat. Har man t.ex. byggt till huset och inte ändrat avloppets kapacitet.
  • Vatten finns indraget i huset men rening saknas.
Svarar du ja på någon av dessa frågor så bör du byta ditt avlopp. På din kommuns hemsida kan du vanligtvis hitta just de regler som gäller för din kommun.

RSS 2.0