title

Vad betyder ett godkänt avlopp?

Många kommuner genomför kontroller av gamla avloppsanläggningar. Många, nästan de flesta, fritidshus har gamla avlopp som inte är godkända enligt dagens regelverk. Men hur ska man veta om avloppet i sommarstugan t.ex. är godkänt eller inte? Här kommer några hållpunkter:
  • Är ditt avlopp installerat tidigare än 1987?
  • Saknar ditt avlopp giltigt tillstånd.
  • Endast slamavskiljare finns och efterrening saknas.
  • Om avloppsvattnet leds till stenkista eller grusfilter.
  • Om avloppet är feldimensionerat. Har man t.ex. byggt till huset och inte ändrat avloppets kapacitet.
  • Vatten finns indraget i huset men rening saknas.
Svarar du ja på någon av dessa frågor så bör du byta ditt avlopp. På din kommuns hemsida kan du vanligtvis hitta just de regler som gäller för din kommun.
Trackback
RSS 2.0