title

Enskilt avlopp i Norrköping

Varje kommun i Sverige har egna regler för enskilda avlopp. Om du planerar att anlägga ett enskilt avlopp bör du först ansöka om tillstånd hos kommunen. Du betalar en mindre avgift för anmälan och tillståndet - så tänk igenom noggrannt innan du anmäler.

Ofta anordnar kommunerna sk. avloppsmöten eller avloppskvällar där du kan få nyttig information och bra tips på vad du bör tänka på vid anläggande av ditt avlopp. Informationen är anpassad till just din kommun.

Norrköping är en kustnära kommun och i en sådan kommun kan det finnas speciella regler. Om man ska anlägga ett enskilt avlopp nära vatten är det extra viktigt att inga farliga ämnen tar sig ut i vattnet.

Aktuellt i Norrköping för avlopp:

Som i många andra kommuner så genomförs just nu en inventering på landsbygden i Norrköpings kommun. Har du ett gammalt avlopp så kan det hända att kommunen gör ett besök. Det är alltså dags att redan nu planera för ett nytt avlopp om du vet med dig att det befintliga inte håller måtten.

Tänk på att du kan ansöka om ROT-avdrag vid anläggande av avlopp. Ett minireningsverk är en ekonomisk och bra lösning i många fall.
Trackback
RSS 2.0