title

Enskilt avlopp - husägarens ansvar

Om man äger ett hus eller en fastighet som har enskilt avlopp har man en del ansvar. Du måste bland annat se till att avloppet lever upp till de lagliga krav som finns. Om du tänkt byta avlopp ansvarar du för att en anmälan görs eller ett tillstånd beviljas. Det är också upp till dig att anlita en sakkunnig som anlägger ditt avlopp. Personen ska helst vara auktoriserad att anlägga just ett minireningsverk ex. (om det är ett sådant avlopp du ska installera).

Ditt ansvar:

  • Kravet på avloppets reningsgrad uppfylls (anläggningen måste ha ett tillstånd från Miljönämnden i din kommun).
  • För vattentoalett krävs också ett tillstånd från Miljönämnden
  • Då du ej har vattentoalett men indraget vatten till kök och toalett måste din avloppsanläggning vara anmäld för dessa ändamål (även till Miljönämnden).
  • Ansvar för att avloppsanläggningen fungerar och att den drivs på rätt sätt (underhåll).

Vad kan man göra själv som sparar pengar?

  • Innan anläggning av avloppet kan du själv gräva en provgrop och ta jordprov för inlämning till siktanalys.
  • Köp in delarna till reningsverket själv (efter överenskommelse med entreprenören som ska installera).
  • Om du vill installera vissa delar själv tänk på att du inte har samma garantier då. Hör med installatören angående funktionsgarantin.

Vad får du inte göra själv?

  • Om du inte är sakkunnig får du inte anlägga markbädd och infiltration.
  • Om du har ett minireningsverk får du inte göra all service själv. En sakkunnig bör serva anläggningen 1-2 gånger per år.

 

Bloggparaden
Trackback
RSS 2.0